ਤਾਜ਼ਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

Clash of Clans
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25M - 50M 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Age Of Z
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Boom Beach
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
Plants vs. Zombies FREE
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Tower defense-Defense legend 2
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
Last Shelter: Survival
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Night of the Full Moon
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Clash Royale
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50M - 250M 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Z Day: Hearts of Heroes | MMO Strategy War
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Mobile Strike
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Megapolis
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Star Trek™ Fleet Command
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Brave Conquest
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Train Merger
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Game of Thrones: Conquest™
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Dota Underlords
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 5 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Unblock Car
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 9 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
South Park: Phone Destroyer™
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 16 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Chess Free
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Arena of Evolution: Red Tides
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3k - 5k 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Europe Empire 2027
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
TRANSFORMERS: Earth Wars
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
The Escapists 2: Pocket Breakout
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
Dead Ahead: Zombie Warfare
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
Galaxy War Tower Defense
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Freedom - The Game
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 17 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Idle Roller Coaster
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 18 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Star Trek Timelines - Strategy RPG & Space Battles
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 19 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
انتقام السلاطين
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Defense Zone 3 HD
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ