ਤਾਜ਼ਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

Waze - GPS, Maps, Traffic Alerts & Sat Nav
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
BlaBlaCar: Carpooling and BlaBlaBus
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 35 ਮਿੰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
eDreams Travel: Cheap Flights, Hotels & Holidays
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ
Agoda – Deals on Hotels & Homes
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 4 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
MapFactor GPS Navigation Maps
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Yandex.Maps
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Gett - The Best Black Cabs
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
Yandex.Navigator
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 4 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Google Maps Go – Directions, Traffic & Transport
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
DB Bahnhof live
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Google Street View
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5M - 25M 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
Hotel Search HRS (New)
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ
OsmAnd+ — Offline Travel Maps & Navigation
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Fly GPS-Location fake/Fake GPS
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500k - 3M 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ
Uber Eats: Local food delivery
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
Tablice Rejestracyjne PL
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25 - 50 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
Best Western To Go
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250 - 500 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
PagesJaunes – recherche locale
ਡਾਊਨਲੋਡ: 250k - 500k 4 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
PhotoMap Gallery - Photos, Videos and Trips
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
KakaoMap - Map / Navigation
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
My Tracks
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 12 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Grubhub: Local Food Delivery & Restaurant Takeout
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
OYO: Book Rooms With The Best Hotel Booking App
ਡਾਊਨਲੋਡ: 25k - 50k 13 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Salaat First (Prayer Times)
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 14 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
Booking.com Hotel Reservations
ਡਾਊਨਲੋਡ: 3M - 5M 4 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
Webcams
ਡਾਊਨਲੋਡ: 5k - 25k 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
App in the Air - Personal travel assistant
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 6 ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
FlixTrain
ਡਾਊਨਲੋਡ: 500 - 3k 1 ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ
FlixBus - Bus Travel in Europe
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50k - 250k 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
GotoBus - Online Bus Tickets
ਡਾਊਨਲੋਡ: 50 - 250 15 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਪਿਛਲਾ